Referat fra medlemsmøte Onsdag 11. mars 2009 – Etterretningstjenesten i forsvaret v/ Torgeir Hagen

11032009 etterretningsstabenVi hadde vært så heldige å få besøk av intet mindre enn generalmajor og sjef for etterretningstjenesten, Torgeir Hagen.

Formannen, Trond LB9GE, ønsket velkommen og innledet med å fortelle at vi hadde hatt en etterretningssjef i gruppen, nemlig LA6A (silent key) oberst Lars R. Heyerdahl, og LA6XI fulgte opp med å fortelle at LA6A også var sekretær for ikke ukjente general Eisenhower under krigen !

Vel, Torgeir Hagen innledet med å fortelle om etjenestens HQ ved Lutvann, og viste til at allerede Moses gjorde bruk av etterretning ved å sende speidere inn i det lovede landet.
Ellers tok han for seg definisjon av oppgaver og utviklingen gjennom de forskjellige perioder, kald krig – 90-tallet og frem til våre dagers internasjonale terrorisme.
Han fortalte også at det i 1998 kom en lov om e-tjenesten.
Videre gikk han inn på de forskjellige midler til rådighet, til eks. orionfly samt forskningsfartøyet F/S Marjata, og han gjorde et humoristisk poeng av at han som “landkrabbe” hadde under sin kommando marinens største fartøy.

Ellers poengterte han at hovedoppgaven var virke utenlands idet PST, politiets sikkerhetstjenste tok seg av de fleste oppgaver innenlands. Han poengterte at oppgavene ikke var helt enkle, til eks. i Afganistan var det ikke nok å speide etter folk med turban og sjegg !
Oppgavene ellers består i å vokte Norges grenser til vanns, luft og land. Informasjoner blir samlet inn fra forskjellige “stasjoner” til HQ.

Foredraget ble fulgt med stor interesse av vel 30 tilhørere, og det ble stilt en rekke spørsmål samt at det kom en del kommentarer.

Formannen overrakte vel fortjent krus til så vel foredragsholder som assistent, et meget vellykket møte.

LA8FC Kåre