Medlemsmøtet Onsdag 18. november var viet den nye forskriften for radioamatørlisens

6. november 2009 trådte den nye forskriften ikraft , og medlemsmøtet den 18. november var naturlig nok viet dette svært positive temaet.
Formannen kunne ønske mer enn 30 frammøtte velkommen til dette møtet.
Vi hadde fått NRRLs generalsekretær LB1G Jan til å fortelle oss detaljer fra denne forskriften.

Jan hadde forberedt en grei gjennomgang hvor forskjellene mellom de gamle og nye forskriftene ble belyst og hvor konsekvensene også ble debattert.

For norske radioamtører betyr dette bl.a. at vi nå kan operere på nye bånd.
Både 500KHz, 5 MHz og 70 MHz er bånd mange har ventet på og vi registerer at det i løpet av den første helgen allerede ble kjørt endel førstegangsforbindelser med utenlandske stasjoner på ihvertfall 5MHz og 70MHz.

Det er også svært gledelig å kunne konstatere at vi her i Norge nå som første land har adgang til å operere innenfor hele 250 KHz på 5 MHz båndet ( 5260 – 5410 ) dog med sekundær status…. men allikevel -dette er bare fantastisk !

For fullstendig oversikt over frekvenser og forskrifter forøvrig se lovdata.

Vi takker Jan for en fin gjennomgang, og ser fram til stor aktivitet på de nye frekvensene som nå er tilgjengelige for oss.