Inntrykk fra Junkauksjonen Onsdag 04. november 2009

04112009 junk 09 12 redOslogruppen arrangerte sin store årlige junkauksjon denne Onsdagskvelden
Lokalene var for anledningen ominnredet for å gjøre det mulig å beskue salgsobjeketene som ble satt ut i god tid før kl 1900. Det var et stort mangfold av utstyr, endel helt kurant og også endel for de spesielt interesserte.

Det var fullt hus, også med endel utenbys besøkende.

Gruppens formann LB9GE Trond ønsket velkommen ved 1930 tiden og ga ordet til LA1KP Øivind som for anledningen var utskremt auksjonarius.
Etter en rask gjennomgang av reglene for kveldens auksjon startet vi så opp med selve auksjonen.

Totalt ble det solgt 108 gjenstander med en omsettning på tilsammen ca. 15.000 kroner, fratrukket det som ble solgt i kommisjon gir dette en hyggelig nettoinntekt til gruppen på ca. Kr. 6.500,-
Når man ser på objektene som ble solgt (og det som stod igjen) viser nok dette at tiden om bygging av gamle utrangerte lukket nett radioer nå er over. Likeledes er det null interesse for gammelt datautstyr. Det som selges er historisk samlemateriell, instrumenter og kurant nyere radioutstyr og tilbehør i prisklasser opp til størrelsesorden max 1500 kroner.

Foto: LA5FRA og LA1KP

04112009 junk1109b04112009 junk 09 2 red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04112009 junk 09 8 red

04112009 junk 09 1 red