5 nye lisensierte radioamatører i Oslogruppen – vi gratulerer!

Årets lisenskurs startet opp i slutten av august med klasseromsundervisning, men ble etter hvert flyttet over på digital plattform for første gang grunnet korona og smittvernhensyn. Etter en høst med digital kursavvikling for både forelesere og rekrutter, ble det avholdt lisensprøve tirsdag 1. desember og torsdag 3. desember 2020.

Våre nye radioamatører er:

LB0AI: Peter Varga
LB0BI: Lars Petter Johnsen
LB0CI: Thor Martin Abell Bjerke
LB0DI: Dag Vidar Torget (privatist)
LB0EI: Roy Løntjern (privatist)

Vi gratulerer og ønsker velkommen til en fantastisk hobby! Ny eksamen gjennomføres tirsdag 15. desember.

Kursmanagerne LB8IH Fredrik og LA7IJ Truls gratulerer og takker for innsatsen til alle involverte både foran og bak kamera.