Hvordan bruke Juma PA-trinnet på LA4O?

Oslogruppen har solgt Expert PA-trinnet og benytter nå et Juma PA-trinn i shack’en. Her forklarer LA8FTA Bill hvordan du bruker Juma PA-trinnet. Trykk på bildet eller “Les mer” og se video!