D-STAR

Sist oppdatert 7. februar 2024 av LA7IJ Truls

D-Star (Digital Smart Technology for Amateur Radio) er en standard som er utviklet av Japan Amateur Radio League (JARL). Det er ikke proprietært, så det kan implementeres av flere radioprodusenter.
Endel Icom og Kenwood radioer har D-Star implementert (f.eks. ID-52, IC-7100, ID51, Kenwood D74 of D75).

Brukere må registrere seg i D-Star registeret for å få tilgang til de fleste reflektorer og repeatere.
Bruker samme ID-nummer som for DMR.
Reflektor som er vanlig å bruke i Norge er XLX404
Det finnes mye bra informasjon på D-Star Info