Referat fra medlemsmøte Onsdag 21. oktober 2009 – Enigma kryptering v/ Leif Nilsen

21102009 Enigma smlTil dette møtet hadde vi vært så heldige å få besøk av kryptolog Leif Nilsen, fra Thales Norway A/S. Han ga oss en facsinerende beretning om ENIGMA, som var tyskernes kodemaskin under andre verdenskrig.

Han ga først en meget interessant historisk bakgrunn for maskinen, og vi fikk vite at starten var så tidlig som i 1918, og både Tyskland, Nederland og USA hadde søkt patenter på en kodemaskin som hadde samme prinsipp som ENIGMA.
Nilsen fortalte meget detaljert om den tekniske konstruksjonen av ENIGMA, og han fortalte også at det ble laget forskjellige versjoner, således hadde marinen en spesiell utgave, som voldte problemer for de allierte kodeknekkerne.
På grunn av tyskernes lynkrig var det helt nødvendig å sende meldinger og ordre over radio, og det var ganske logisk at denne trafikken måtte krypteres. Når det gjaldt å knekke kodene som ble nyttet, var flere inne i bildet, og polske matematikere var sterkt inne i bildet ved siden av franske og britiske.

Da så krigen ble et faktum, satte brittene inn store ressurser for å avlytte og selvfølgelig dekode meldingene. Det ble derfor satt igang et prosjekt, ULTRA, på godset Bletchley Park mellom Cambridge og Oxford. Nilsen bemerket at det var en strategisk plassering, all den stund man samlet mange forskjellige vitenskapsmenn der. Alt i alt var 9000 personer engansjert i prosjekt ULTRA ! Etter som krigen skred fram, lyktes det de allierte å få hånd om flere kodemaskiner ved “oppbombing” av u-båter etc.

Krigshistorikere har vurdert at ULTRA kan ha vært med på å forkorte krigen med opp til to år !
Dette meget interessante foredraget ble fulgt av nitten tilstedeværende, men etter undertgnedes menig burde det ha vært langt flere!

73 de Kåre I. LA8FC