Inntrykk fra antennedugnad på LA4O Lørdag 6. mai 2017

Det var antennedugnad på LA4O Lørdag 6. mai. Bakgrunnen for dugnaden var at Stepp IR beamen ikke lenger fungerte normalt.
LA8OKA Martin gjennomførte endel målinger for et par-tre uker siden og konstaterte at vi ikke oppnådde konsistende målinger av SWR ved å tune antennen i ett bånd, og at det også var sterkt varierende resultater ved skifte til nytt bånd og tilbake. Coax problemer ble utelukket gjennom målinger, og konklusjonen var dermed at Beamen måtte ned.

06052017 Dugnad Stein Christian f 8OKA

Medlemmer stilte mannsterke opp denne Lørdagen og beamen kom ned. 

Bildet til høyere viser LA8OKA Martin oppe masten.

Ronny tok opp video fra senkingen av beamen som du kan se her:
https://www.facebook.com/oslogruppen/videos/1530782536940202/

Synderen: Et defekt drev, som dermed må skaffes tilveie og monteres før beamen blir OK igjen.

Brudd i drav SteppIR beam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Takk til Stein Christian og Bill for bilder.