Nytt fra styret

Sist oppdatert 20. mai 2024 av LA7IJ Truls

Referert fra styremøtet i Oslogruppen 14. mai 2024:

 • Samband:
  FORF møte i Ski for to uker siden. Ronny holdt innlegg for NRRL. Kurs i DMO Gateway/Repeater i Lommedalen 6/5. (FORF = Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum).
 • Regnskap:
  Eskild har sendt detaljene for april til styret. Fått kr 5.000 fra Grasrotandelen for 4 måneder. Mva.-kompensasjonen har ikke kommet enda.
 • Repeatere:
  LA6PBA Lars ønsker å fratre som repeatermanager og LB6WJ Arnaud har sagt seg villig til å overta. LB0HI Truls avtaler med LA9YKA Øyvind og LB7JI Arne en dag or SIM-bytte i ruterne. På Brannfjell må det evt. kjøpes inn en ruter med RJ45 port.
 • Lisenskurs:
  22 har meldt sin interesse. (Oppdatert pr. mandag 20/5: 23 interesserte).
 • Involvering av andre grupper:
  24 deltagere på Zoom på CW-kvelden med LA4CIA + 25 på Rommen. ADX Digital Transceiver byggeprosjekt har 14 deltagere (inkl. 3 fra Lillehammer).
 • Utstyr:
  Fredrik følger opp bestillingen av BuddiHex-antennen. Vi har ikke fått faktura da fraktkostnadene ikke var klare.
 • Teknisk lab:
  Søknad til Sparebankstiftelsen om økonomisk støtte er sendt. Det har vært et par møter om arbeidsrommet og vi har vært en tur på IKEA. (etter møtet: arbeidsbenk er bestilt og blir levert 12/6).
 • Field Day 2024:
  Planleggingen går fremover. Godkjenning av sted OK, Trollvannstua blir QTH. RPO løp og Sambandstjenesten stiller. Nye regler innført og noen av endringene som LA4O ved LB6AJ Eskild foreslo etter forrige FD har kommet med. Eskild forsøker å utarbeide en bemanningsplan for å sikre folk hele tida.

Sommeravslutning blir 19. juni.

Neste styremøte: Tirsdag. 11. juni 2024 kl. 18:30 på Rommen.

LB8IH Fredrik
Formann


Referert fra styremøtet i Oslogruppen 16. april 2024:

 • Styret forsøker å redusere internett-utgiftene ved repeaterinstallasjonene og vil gå for løsningen som tilbys via NRRL.
 • Vi vil tilby alle radioamatører å følge noen av våre foredrag via Zoom. De første blir inspirasjonskvelden for å komme i gang med CW ved LA4CIA Lewi 24. april og byggeprosjektet «ADX digital tranceiver» med LA7WRA Peter.
 • BuddiHex-antennen er bestilt og vi venter på faktura.
 • Antenner og kabelføringer i forbindelse med shack’en på Rommen må måles og kontrolleres før Expert-trinnet igjen tas i bruk. Det må også etableres opplæring og kjøreregler for brukere av shack’en. LA8OKA Martin kontaktes for å organisere dette.
 • QST-Oslo nr.2 er sendt ut. Det inneholder bl.a. referatet fra generalforsamlingen og innbetalingsblankett for medlemskontingent 2024.
 • LB6AJ Eskil holdt informasjonsmøte om Field Day 19. april. Styret ønsker å benytte Trollvann/Grefsenkollen også til årets Field Day-arrangement, da dette er et godt egnet sted for å presentere amatørradio, Oslogruppen, og NRRL utad. Vi vil også satse sterkere på contesten og lager bemanningsplaner for hele arrangementet fra rigging til nedrigging. Eskil vil også forsøke å få til en Field Day-sending over Bergen Kringkaster.

Neste styremøte: 14. mai kl 18:30 på Rommen.

LB8IH Fredrik
Formann


Referert fra styremøtet i Oslogruppen 19. mars 2024:

 • SOØ avholdt årsmøte 12/3. Oslogruppens sambandsmanager LB0HI Truls ble gjenvalgt som styremedlem.
 • Holmenkollen skifestival: Det ble orientert om Oslogruppens aktiviteter rundt sambandstjenesten under festivalen, hvor vi stilte med ca 10 personer.
 • Kasserer orienterte om regnskapsstatus. Avtroppende kasserer LA3PK Jan Helge stiller velvillig opp og fører regnskapet ut 1. kvartal/t.o.m. 31/3.
 • De nye styremedlemmene fikk en gjennomgang av StyreWeb som er Oslogruppens medlemsregister og regnskapsprogram.
 • LB8IH Fredrik og LA7IJ Truls vil gjennomføre lisenskurs også kommende høst, med oppstart i slutten av august.
 • Styret er positive til at også andre grupper kan følge våre foredrag som sendes via Zoom.
 • Vårt Expert PA-trinn er tilbake fra reparasjon hos produsenten i Italia. Det vil bli krav om opplæring og sertifisering av den enkelte som ønsker å bruke PA-trinnet i schack’en. Vi må også forsikre oss om at antenner og antennekabler er i orden før PA-trinnet igjen tas i bruk.
 • LB8IH Fredrik og LB7AJ Albert følger opp sjekk av antenner og kabler så snart værforholdene tillater aktivitet på taket.
 • Styret besluttet å bestille en Buddipole-antenne med 7m mast. Prisen på denne pakken vil overskride budsjettet noe.
 • Generalforsamlingen vedtok en budsjettpost for antennearbeider og etablering av en teknisk lab på Rommen. LB6AJ Eskil følger opp dette med forslagsstiller LA7IJ Truls, som også inviteres til en orientering i neste styremøte.
 • LB8IH Fredrik er i gang med QST-Oslo nr. 2, og håper det meste skal være klart i løpet av påsken.
 • Møteprogrammet kommer fortløpende på hjemmesiden la4o.no, og foreløpig er onsdagene 10/4 og 24/4 booket.

Neste styremøte: Tirsdag 16. april 2024 kl. 18:30 på Rommen.

LB8IH Fredrik
Formann