Nytt fra styret 13 april 2016 – Ny WEB løsning for LA4O på lufta

Oslogruppens løsning for publisering på WEB har vært i drift fra rundt 2005 og fram til høsten 2015 har løsningen fungert bra – altså i mer enn 10 år.
Den siste tiden ble det stadig større problemer med å få lastet opp artikler og bilder. Dette skyldes nok i grove trekk at leverandøren av vårt “hjem” på nettet har måttet oppgradere sine løsninger til høyere sikkerhet enn det vår gamle løsning var istand til å takle.
Vi takker LA6KCA Svein for innsatsen med å holde vår tilstedeværelse på nett aktiv i gjennom mer enn 10 år uten vederlag av betydning.

Takket være stor innsats fra LA6CSA Pål er vi nå “på lufta” med ny Joomla basert løsning.

All informasjon fra LA4O’s gamle WEB løsningene vil bli lagt over til denne nye løsningen. Når dette arbeidet er ferdigstilt vil vi ha LA4O histore og møtereferater på nett tilbake til 1999.

Kanskje vil det også dukke opp eldre historie etterhvert som vi får scannet og systematisert gamle rundskriv mv.  FØLG MED LA4O PÅ NETT