Godt Nytt År

Styret vil med dette takke medlemmer og managere for innsatsen i 2016, og ønske alle et riktig godt og framgangsrikt år i 2017