7 nye lisensierte radioamatører i Oslogruppen – Vi gratulerer !

Tirsdag 13. desember 2016 avholdt vi lisensprøve for elevene på Oslo-gruppens lisenskurs høsten 2016.

7 kandidater besto prøven og er nå klare for å prøve seg på kontakter med amatører verden rundt på våre mange amatør-bånd, og også delta fullt ut i det store mangfoldet av aktiviteter som vi radioamatører deltar i til daglig !

13122016 kurs aVi gratulerer de 7 med lisens:

LB6AH – Thomas Eriksen
LB6BH – Truls Johansen
LB6CH – Hugo R. Fredriksen
LB6DH – Ida Brenna
LB6EH – Jan Anders Myklatun
LB6FH – Kim Pedeersen
LB6GH – Daniel Kristoffer Thauland

Vi i Oslogruppen ønsker dere hjertelig velkommen på lufta og som aktive deltagere i Oslo-gruppens mange aktiviteter !
Oslo-gruppen vil også invitere de nylisensierte til et “oppstartsmøte” rett over nyttår hvor vi gir et innblikk i det store mangfoldet av interesseområder vi er aktive på. 

De som ikke besto prøven denne gangen var klare for å ta opp tråden igjen, og får tilbud om et kursopplegg rett over nyttår, med påfølgende lisensprøve.  

LA1KP Øivind