Referat fra medlemsmøte onsdag 14. juni 2023 – Åpent hus

Allerede klokken 12 møtte mange frem – vi var 21 personer allerede på “første bordsetting” og i løpet av ettermiddagen og kvelden hadde så mange som 44 skrevet seg inn i besøksboka!

Møterommet var pyntet med historiske infoplakater om Oslogruppen, bordene dekket med hvite duker og kaffebord med jubileumskake. LA1KP Øivind holdt to orienteringer om den kommende jubileumsboka som snart går i trykken. Han hadde også laget infoplakatene, som vil henge på møterommet i noen måneder til. Hele arrangementet ble også sendt direkte på YouTube. Video fra LA1KP Øivinds orientering kan du se her:

Alle de fremmøtte så ut til å trives, praten gikk lett og det var riktig god stemning på Rommen gjennom hele dagen. Siden vi er i jubileumsåret valgte styret og jubileumskomiteen denne varianten som en sommeravslutning i år, slik at så mange som mulig kunne finne anledning til å komme.

Vi takker alle fremmøtte og håper vi traff både med jubileumskaken, pølsene og rammen rundt det hele.

Vi starter opp igjen med aktivitetene mot slutten av august, med bl.a. lisenskurs og Field Day så følg med på hjemmesiden vår la4o.no

Riktig god sommer til alle våre 211 medlemmer!

73/Fredrik LB8IH

Takk til LA6PBA Lars for flotte bilder.