DX-nytt nr. 1000 som podcast!

DX-nytt nr. 1000 med LA4LN ble formidlet som en foreløpig utgave over Oslogruppens 2m-repeater LA5OR mandag 6. november 2023.

LA4LN har bidratt med ukentlig DX-nytt for de lokale QST-sendingene “QST-Oslo” fra Oslogruppen siden 2002, og har også bidratt med DX-nytt nasjonalt siden 70-tallet til glede for norske og utenlandske radioamatører.

Her kan du lytte til DX-nytt nr. 1000 med LA4LN i et redigert podcast-opptak av “QST-Oslo”den 6. november 2023. Dette markerer også startskuddet for Oslogruppens podcast:

Oslogruppens podcast kan du høre på iTunesSpotifyAcast og der du pleier å høre podcast. Flere episoder kommer!

Her følger LA4LN sine egne betraktninger rundt milepælen DX-Nytt Nr. 1000:

“Vi kan vel kalle DX-Nytt Nr. 1000 for et slags JUBILÉUM!

Denne nummereringen gjelder bare denne type ukentlig DX-Nytt i nåværende E-post-format siden starten i 2003.

Før dette ble DX-informasjon lagt inn i QST-LA i LA4LN’s redaktør-periode ukentlig i de 5 årene fra 1985 til 1989, som LA4LN også sendte ut ukentlig fra LA1C, og også med RTTY og med ASCII fra LA9HQ. I tillegg ble DX-nytt lest opp av LA4LN for LA-DX-GROUP’s ukentlige sendinger hver søndag fra 1982 til 2001 – og som NRRL’s DX-manager og som DX-redaktør for bladet “Amatørradio” fra 1992 til 1998 (da LA4LN fikk nok å gjøre som NRRL’s president, og som NRRL’s HF-manager, pluss en tid som NRRL’s VHF-manager).

LA4LN/W3 var i USA fra 1978 til 1982, og redigerte og sendte der ut ukentlig “QST-W3”, og aksepterte også å bli redaktør for den lokale amatørradio-klubbens medlemsblad (uten å ha engelsk som morsmål …).

LA4LN har også bidratt med ukentlig DX-nytt for de lokale QST-sendingene fra Oslogruppen av NRRL siden 2002. Siden 2003 har også DX-Nytt blitt lagt ut på internett-sidene NRRL.no og LA4O.no.

Hjertelig TAKK for jubiléums-gave fra Oslogruppen!

Dette gir en sammenhengende ukentlig DX-nytt-publisering for norske radioamatører i nesten 40 år (og amerikanske i nesten 4 år), i den overordnede hensikt å skape og å dokumentere aktivitet på amatørradio-båndene – “use them – or lose them”, som det heter om båndene våre (“bruk dem – eller mist dem”)”.

Foto: LA4LN sender ut en foreløpig utgave av DX-Nytt Nr. 1000 over Oslogruppens “QST-Oslo” via 2 meter-repeateren LA5OR den 6. november 2023.
Fotograf: Gunnvor Sen.

Les mer om LA4LN her