Nytt fra styret 15. aug 2013 – LA4LN har nå publisert 500 DX-bulletiner

Oslogruppen ønsker å hedre Tom Segalstad, LA4LN, for hans imponerende innsats med å formidle DX-nytt ukentlig gjennom mange år, i alt 500 DX-bulletiner i dagens format er produsert.

dxnytt 4ln 2 2013
DX nytt logo

Gruppens viseformann LA4GF Frode og styremedlem LA8FTA Bill besøkte LA4LN Tom på hans hjemme QTH for å overrekke blomster og gavekort som en takk for Tom’s mangeårige og regelmessige innsats med å skrive DX-nytt bulletiner i en år-rekke.

Bildet til venstre viser LA4GF ved overekkelse av blomster, og bildet under viser LA4LN foran hjemme QTH’et og antenneparken.

dx nytt 4ln 1 2013

Takk til LA8FTA Bill for bilder.
………………………………………………………………………………………………………………..

Alt i 1982 etter hjemkomst fra fire år i USA startet Tom opp med ukentlige DX bulletiner i regi av LA-DX-GROUP.

4ln kom DGNO

I 1984 var han redaktør av QST-LA sendingene, og produserte digitale DX bulletiner, som ble sendt i tiden mellom QST-LA CW og SSB-sendingene hver søndag.

I 1987 overtok LA5BBA redaktørjobben. LA4LN ble DX-redaktør i Amatørradio og senere DX-manager i Ligaen, og fra 1995 var han fast oppleser av QST-LA hver søndag, frem til 1998 da han ble president i NRRL.

Deretter har opplesingen gått på omgang, som i dag, hvor LA4LN har vært en av de faste oppleserne.

Hele tiden har LA4LN produsert DX-nytt,gjennom LA-DX-GROUP.

Imidlertid, fra 2006 avsluttet LA-DX-GROUP DX-nytt sendingene, og Oslogruppen henvendte seg til LA4LN og ba ham fortsette å produsere DX-nytt for utsendelse på Oslogruppens LA4O-nytt sendinger, samt utleggelse på Oslogruppens nettside, trofast utført av LA1KP Øivind.

Dette aksepterte han, og siden har vi hatt ukentlige DX-bulletiner rettet mot Oslogruppens medlemmer. Sendingene har gått kontinuerlig, hovedsakelig fra sofakroken hjemme, men også fra utlandet i forbindelse med hans mange reiser.

På forespørsel fra QST-LA har Oslogruppen gitt tillatelse til at bulletinene også leses der.

Formatet er innrettet til å være relevant for norske radioamatører, og bygger på info fra internasjonale kilder, der han hovedsakelig har tatt med det som kan høres og kjøres fra Norge.

Oslogruppen har hatt stor glede av både DX-bulletinene og LA4LNs kunnskap og erfaring med DX kjøring, noe han villig har delt med interesserte gjennom mange foredrag og artikler. For dette ønsker vi å takke, og håper vi fortsatt kan benytte hans ekspertise i fremtiden.

73 de Styret i Oslogruppen”

Bildet over:
LA4LN’s store innsats for norske radioamatører gjennom mange år har ikke gått upåaktet hen.
Bildet viser LA4LN rett etter at han ble slått til Kommandør i Den Gyldne Nøkkels Orden i forbindelse med Norsk Ham-meeting 2010. Foto: LA1KP Øivind.