Nytt fra styret 25 okt 2013 – Oslogruppen av NRRL 90 år !

Jub logo 90 2013sml2013 er året da Oslo-gruppen kan feire sitt 90 års jubileum. Faktisk kan vi trekke våre røtter tilbake til 26. juni 1923. Oslo-gruppen har selvfølgelig tenkt å markere dette jubileet på behørig vis !

 

Nederst på siden finner du link til innbydelse som idag er sendt i posten til alle medlemmer i Oslo-gruppen.

 

 
La oss se litt tilbake:

Norsk Radioklubb ble etablert i Kristiania 26. juni 1923. På initiativ fra Norsk Radioklubb ble Norsk Radioforbund etablert i 1924, og for å unngå forveksling skiftet Norsk Radioklubb navn til Kristiania Radioklubb som så ble til Oslo Radioklubb når hovedstaden fikk sitt saganavn som det står å lese i historien !

Til Oslo-gruppens 75 års jubileum i 1998, stod LA8WY Bjørn i spissen for å samle materiale og redigere en publikasjon som tok for seg Oslo-gruppens historie fra starten og fram til 1998. Publikasjon ble første gang presentert i forbindelse med NRRL dagene i August 1998 på Vettre i Asker, hvor Oslo-gruppen hadde ansvaret for gjennomføringen av arrangementet.

Det store arbeidet som ble gjort den gangen vil bli fulgt opp, og gruppens historie i ord og bilder fra 1998 fram til idag vil bli presentert under jubileums-arrangementet den 9. november.

Oslo-gruppen er en levende og aktiv forening, hvor vi annenhver onsdag har faglige møteprogram med foredrag og presentasjoner. De mellomliggende onsdagene benyttes til mer uformell prat og diskusjon, eller til byggeprosjekter. Det arrangeres også field-days, gruppen har en aktiv nød-sambandstjeneste og en rekke andre aktiviteter.
Noen vil påstå at de som deltar på brorparten av møter og aktiviteter i Oslo-gruppen gjennom året er meget godt orientert om det som skjer innen radio-amatør verdenen.

Nå i vårt 90’ende år er jubileumskomite igang med forberedelsene til jubilemus-markeringen som vil finne sted Lørdag 9. november 2013.

Invitasjon til arrangementet vil bli sendt ut i posten og publisert her på disse sidene 24. oktober !

LA1KP

jub logo 90 2013

Dokumenter for nedlasting
Innbydelse 90 års jubileum