Referat fra medlemsmøte Onsdag 02. april 2014 – Digital verdiskapning for NRRL

Digital verdiskapning v/LA3MAA Terje.
Foredrag i Oslogruppen av NRRL onsdag 02. april 2014

Møtet ble åpnet av viseformannen Øivind LA1KP som atter en gang minnet om årets ham meeting på Letohallen. Hvert medlem kan stille med inntil 3 fullmakter og avstemningen skjer som en del av generalforsamlingen.

Så ble ordet gitt til Terje som presenterte neste generasjons web løsning for NRRL og gruppene.

Målet er:

· Sikre nærhet til medlemmene
· Vekke interesse
· Skape et rikt, profesjonelt bilde av amatørradio virksomheten til offentligheten
· Riktig informasjonskilde til radioamatørene med dagsaktuell og oppdatert informasjon
· Ivareta våre forvalter roller i forhold til «Post og Teletilsynet»

Dataene fra det gamle systemet lastes over til det nye. Hvert medlem bestemmer selv hvor mye data som skal legges inn om seg selv, eksempelvis telefonnr. og bilde. Mails kan også forwardes til andre adresser, eksempelvis ved ferieopphold. Du kan også legge inn spesial kallesignal som er benyttet historisk. Det er lagt inn en funksjonalitet dersom passordet er glemt.

Alle grupper kan få sitt eget område med kontroll over alt innhold. Noen rammer må gruppene forholde seg til som felles funksjonalitet, må ha en superbruker/ansvarlig og lagring av store volum (mange bilder) kan koste litt. Hver gruppe kan få sin egen web design, basert på standard maler.

Alle skjemaer digitaliseres og lagres samlet. Dersom en søker om opprettelse av repeater må man ha en juridisk signatur der skjemaet underskrives og sendes inn i «pdf» format.

I medlemsbasen vil det ligge en filtermulighet som kan benyttes. Eksempelvis kan det filtreres på alle som bor i Oslo. Serveren (virtuell) ligger i Oslo. Det er nå ca. 200 besøk daglig

Web systemet kombinerer løsninger med eksempelvis repeater katalog, kart, «aprs.fi» og summits on the air. Fremover kan vi vi se for oss integrasjon mot nett brett, smart telefoner og andre aktører.
Men det må også tas hensyn til sikkerheten med gode back up rutiner, digitale sertifikater og en robust kode.

Takk Terje, her åpnes en helt ny verden med muligheter. Vi venter i utålmodig spenning.

-3pk

Elektronikkindustrien og amatørradiovirksomheten utvikler seg raskt.   
Oslogruppen holder deg oppdatert i tiden !