Det nærmer seg raskt tid for Oslogruppens generalforsamling

4o log SmlGruppens sekretær LA5FRA Paul melder

Hei !

Nå nærmer det seg raskt en ny generalforsamling og jeg ber derfor alle de som er managere om å utarbeide rapport til årsberetningen.

Denne rapporten sendes til undertegnede på mail la5fra@online.no.

Takk for innsatsen dere har gjort i 2009 alle sammen!

73 de LA5FRA
Paul Henrik Wanderås
Sekretær LA4O