LA4O nettsider var nede i helgen

4o log Sml22/11/2010
Som mange vil ha observert var Oslogruppens nettsider nede denne helgen. Dette skyltes disk feil på server hos leverandøren
På grunn av dette mangler endel oppdateringer:

Vi nevner:
Oslo-gruppen har fått tildelt spesial call i forbindelse med Ski VM i Oslo 2011

Medlemsmøte med ekskrusjon til Soloppservatoriet på Harestua
Onsdag 8. Desember.
Her må vi ha bindene påmelding fra de som ønsker å delta

Vi håper å ha oppdatert og utfyllende opplysninger om disse aktivitetene lagt ut her
på WEB sent i kveld Mandag 22. novembe