Referat fra medlemsmøte 07. november 2007 – Peter 1. øy v/ LA6VM Erling

07112007 P1 log smlDenne kvelden hadde vi besøk av LA6VM Erling som viste bilder og film og fortalte om DX ekspedisjonen til Peter 1. øy
LA6VM Erling var en deltagerne på denne store DX ekspedisjonen til Peter den 1 øy vinteren 2006. Totalt logget ekspedisjonen over 85.000 QSO’er i de dagene de var operative fra denne ugjestmilde øya.

07112007 6vm k0ir p1

Han ga først en historisk oversikt, og vi fikk vite at øya ble oppdaget av russer sent på 1800-tallet, og han ga øya navn etter sin yndlingssar, Peter 1. (Den Store).
Erling fortalte at starten ikke var helt vellykket idet skipet som ble chartret ikke var tilgjengelig, men man fikk fatt i et annet skip med mannskap og helikopter til neste sesong!

Han viste en rekke bilder fra øya, både i maksvær og i storm, og deltakerene fikk sannelig prøvd seg, både på den ene og den annen måte.
Det ble satt opp en rekke antenner, til og med en beam for 160m, og han fortalte at han hadde fått spørsmål om hvordan han dreide beamen! Den var imidlertid laget av tråder.
Ekspedisjonen var sponset med uttsyr fra bl.a. ICOM, slik at man kunne operere på alle bånd, og de kjørte til og med EME.

Ekspedisjonen som hadde et budsjett på NOK 3,5M, var en ubetinget suksess.
Erling høstet vel fortjent applaus fra de 30 fremmøtte.

LA8FC Kåre

Bildet viser LA6VM og K0IR