Referat fra medlemsmøte Onsdag 07 februar 2007 – Yaesu FT-2000 v/LA3PK Jan

LA3PK Jan hadde med seg sin nye Yaesu FT-2000 denne Onsdagen. Han fortalte om egne erfaringer med riggen. Vi fikk også høre litt bakgrunnsinformasjon om Yaesu som bedrift

Formannen LB9GE Trond kunne ønske bortimot 30 frammøtte velkommen denne Onsdagskvelden. Det annonserte temaet for kvelden var HF stasjonen Yaesu FT-2000 og LA3PKs erfaringer med denne nye stasjonen.

07022007 lok aFør Jan fikk ordet kunne imidlertid LA3ST Stein fortelle at vi nå har ferdigforhandlet avtalen om leie av lokaler med NRRL, og at vi allerede fra og med neste Onsdag vil avholde “Dropin” møtene på Rommen. Avtalen innebærer at vi går for en løsning der vi i første omgang har avtale for et prøveår, hvor vi kun gjennomfører mindre tilpassninger og oppgraderinger i lokalene.

Det er viktig at Oslogruppens medlemmer respekterer at lokalene er en arbeidsplass på dagtid i ukedagene, og styret vil utarbeide retningslinjer for den praktiske bruken av lokalene. I praksis vil Oslogruppen i samarbeid med NRRLs generalsekretær utføre endel dugnadsarbeid for å innrede shack, samt oppgradere møterommet og kjøkkenet iløpet av de nærmeste ukene. Styret håper medlemmene stiller opp å gjør en innsats slik at vi kan komme igang med normal aktiviteter så raskt som mulig.

Etter dette glade budskapet var det så klart for kveldens foredragsholder LA3PK Jan, som skulle fortelle om sine erfaringer med den nye transceiveren til Yaesu, nemlig FT-2000.

07022007 a

Jan startet opp med å trekke trådene tilbake til den gangen han selv var fersk som radioamatør og bygget sitt eget senderutstyr, og fram til dagens høyteknologiske produkter.

Vi fikk også høre endel om Yaesu’s historie, omsetningstall og interessant nok -hvor stor del av konsernets omsetning som kommer fra radioamatørutstyr. For oss radioamatører bør den betydelige delen av omsetningen i frimaet som skriver seg fra amatørradioutstyr, bety stor sannsynlighet for at vi også i framtiden kan forvente nye og spennnde produkter.

Vi fikk også en gjennomgang av FT-2000 sin oppbyggning rent radiomessig (basert på blokkdiagram), og den avanserte digitale signalprosesseringen som benyttes. Jan vektla også det gode signal støyforholdet denne riggen viser seg å ha. Mange vil nok etter gjennomgangen også trekke den slutningen at FT-2000 er basert på mange av de samme elementene som flaggskipet FT-9000, men at du i denne utgaven må anskaffe endel tilvalgsutstyr for å komme opp på samme nivå. Interessant var også listen Jan hadde utarbeidet som tok for seg positive og negative sider ved FT-2000 basert på egne erfaringer. Denne listen ga også støtet til mange spørsmål og kommentarer fra tilhørerene. Det er liten tvil om at vi radioamatører som gruppe har svært ulike syn på hva som er viktige egenskaper ved en moderne HF transceiver.
07022007 ft 2000 thumb

Til slutt var det fritt fram for de som ville knotte litt på denne fine riggen !

Vi takker LA3PK Jan for interessant gjennomgang.

-1kp