Referat fra medlemsmøte Onsdag 28. nov 2001 – Støy som vi forårsaker -del 2

Tema for kvelden: ”Støy som vi forårsaker”
(foredrag nummer 2 i en serie på 3 om støy)

Foredragsholdere var som vi ser under:
LA4QE Kjell + LA4LE Egil + LA3RC Erik

28112001 stoy 4qe 3rc 4le

LA8UIA Steinar ønsket velkommen til nok et gruppemøte med støy som tema, men ga først ordet til Oslogruppens sambandsmanager LA2QDA Oddvar som minnet om nødsambands øvelse førstkommende helg, og nødsambandsmøte førstkommende mandag.

Evt. interesserte må melde seg snarest til ham.

Ragnar LA4XT ba også om og få ordet da han på vegne av valgkomiteen ville minne om at vi trenger kandidater til å besette de verv som blir ledige – spesielt trakk han fram formannsvervet som blir ledig. Valgkomiteen kommer tilbake med mer konkrete opplysninger om hvilke verv de ønsker kandidater til.

Deretter var det klart for kveldens foredrag og innleder var som forrige gang Erik LA3RC.

Det var også denne gang ca. 40 fremmøtte(også noen ”nye” fjes!). Kjell LA4QE belyste forhold rundt vår sender(TX) vedrørende ønsket og uønsket signal, krav iht. regelverk, feltstyrke målt ved forskjellige frekvenser og effekter og hvordan den avtar med avstanden fra senderen. Dette ment som en forklaring på hvorfor det skjer så mye akkurat i nærfeltet som for eksempel kan medføre innslag på ulike apparater hos naboen eller i ens eget hus.

Kjell viste også et eksempel på når innslag lett inntreffer illustrert ved 2 farge-TV-bilder der det ene var et typisk litt svakt signal med dårlig fargemetning som vil være mer utsatt for innslag. Videre ble eksempler på ulike tiltak, som kan gjøres for å forhindre eller fjerne innslag, vist.

Egil LA4LE ga eksempler på ”FerrittFeller” som kan plasseres på kabler som kan være innfallsport for innslag rundt et TV- eller radioapparat(stereo). Mye av dette var svært effektivt, men det ble også understreket at det ikke finnes noen eksakt løsning og at det i det enkelte tilfelle må prøves med ulike løsninger for å se hva som egner seg best.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen og møtedeltakerne virket svært interesserte og engasjerte og det var tydelig at det mange uløste problemer og en del gode forslag blant deltakerne. Det ble for øvrig sagt at det neste møtekveld 12. desember vil bli vist en del eksempler på filtre med ferritt og opplyst hvor disse kan anskaffes.

Ragnar LA4XT