QST-Oslo nr. 2 for 2011 på vei ut til medlemmene

4o log SmlMedlemsskrivet QST-Oslo med referat fra generalforsamling er nå på vei ut medlemmene
QST-Oslo har fått ny flott layout, og innholder bl.a. referatet fra generalforsamlingen, gruppens lover, formannens hjørne, oversikt over styrets sammensetning og managerliste.
I skrivet vil du også finne møtedatoer for resten av 2011.

Du vil også finne et detaljert fargebilde med en veldig god oversikt over tilgjengelige parkeringsplasser på Rommen.