Melding om Silent Key – LA4PE Knut Torsveen

LA4PE SK kransDet er med stor sorg vi meddeler at Knut Torsveen LA4PE er død

LA4PE Knut gikk silent key om kvelden Tirsdag 13. desember 2011.

Knut var en aktiv radio-amatør mesteparten av sitt voksne liv, og trofast bidragsyter i Oslo-gruppen hvor han har fungert som “de facto” manager for repeater, node og fyr i nesten 40 år.

Gjennom årene var Knut den som sørget for at Oslo-regionens repeatere fungerte optimalt. Som ubestridt leder i det som etterhvert ble hetende “drifts og anleggsavdelingen” i Oslo-gruppen ga han hele tiden nye amatører et innblikk i hva som kreves for å drifte slike installasjoner over tid og med høy grad av stabilitet.

Når data alderen satte inn fra midten av 80 tallet, var Knut den som bidro til at radio-amatørene i Oslo-regionen kunne benytte et driftsikkert node-nett til framsending av mail og filer -lenge før dette var vanlig ellers i samfunnet .

Da Oslo-gruppen for ca. 4 år siden trengte nytt repeater QTH, engasjerte LA4PE seg nok engang. Han sørget for et meget bra QTH på Tryvann for regional repeateren på 2m og de nye D-star repeaterne på 70cm og 23 cm. QTH’et ble innredet på LA4PE vis, profesjonelt og effektivt.

Mange vil nok også huske LA4PE Knut som pådriver og aktiv radio-amatør på VHF/UHF på slutten av 60 tallet og framover. Det var mange unge radioamatører som den gang fikk gode råd og bistand til å komme på lufta på de høyere frekvensene i shacken til Knut.
Knut har også vært materialforvalter, sambandsmanager, samt formann og viseformann i Oslo-gruppen.

LA4PE Knut var ved sin bortgang Æresmedlem i Oslo-gruppen og ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden.

Oslo-gruppen har med LA4PE’s bortgang mistet en trofast bidragsyter, og vi medlemmer en solid og kunnskapsrik venn.

Våre tanker går til XYL Karin og den øvrige familie.

Vi lyser fred over Knut Torsveen LA4PE sitt minne.

Knut Torsveen LA4PE, ble bisatt fra Bakkehaugen kirke på Tåsen torsdag 22. desember 2011

LA1KP Øivind