Gave til Oslo-gruppen

Oslo-gruppens sekretær LA6CSA Pål melder:

gave 043Oslogruppen har mottatt to coax-vendere og en etikettskriver i gave fra
LA8CJ Arnfinn.
Dette kommer godt med og vi takker for gaven !