topbanner
Hans Peter Østrem, LA1SP demonstrerer nødsamband for justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på Golsfjellet påsken 2014.

Sambandstjenesten

Oslogruppen har et aktivt sambandsmiljø.

Sammen med de andre gruppene i Oslo og Akershus utgjør vi NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus (NSOA). I NRRL Sambandstjenesten er det distriktene som har det operative ansvaret, i vårt tilfelle NSOA. 

Vår varslingsliste har ca. 40 personer i beredskap som er spesielt trent for å opprette samband under vanskelige forhold. Gruppen har beredskapsutstyr for krevende kommunikasjon uten bruk av offentlig infrastruktur.

Medlemmene er forberedt til utrykning og har forberedt personlig utstyr for operasjon i terrenget. NRRL Sambandstjenesten stiller sambandsressurser og sambandskompetanse til rådighet for myndighetene ved behov, alene eller sammen med andre frivillige hjelpeorganisasjoner.

NRRL Samband Oslo og Akershus har to ulike nivåer for sambandsberedskap

NRRL Sambandstjenesten er en landsomfattende, frivillig organisasjon med over 40 aktive sambandsgrupper spredt over hele landet. Medlemmene i NRRL Sambandstjenesten er lisensierte radioamatører som har bestått en internasjonalt anerkjent eksamen og blitt tildelt lisens fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidl. Post- og Teletilsynet). Lisensen krever ferdigheter i radioteknikk, radiobølgeutbredelse, kommunikasjon og ekspedisjonsteknikk.

Vi utdanner radioamatører til bruk i redningstjenesten og til katastrofe- og kriseberedskap, og organiserer beredskap for myndighetene gjennom kontakt med sentrale og lokale politimyndigheter, fylker og kommuner.

Amatørradio er ofte brukt verden over som nødsamband ved naturkatastrofer og store ulykker når telefon, mobiltelefon og annet samband feiler. Fordelen med amatørradio et at vi ikke er like avhengig av fast infrastruktur som annet samband og vi kan operere på mange forskjellige frekvenser med forskjellig rekkevidde slik at det alltid finnes en mulighet for å opprette samband. Vi kan også levere sporingstjenester til bruk ved søk- og redningsaksjoner.

Du kan lese mer om NSOA på www.nsoa.no.

 

Siste nytt fra NSOA - NRRL Sambandstjenesten Oslo og Akershus

 • Neste Sambandsmøte Øvelse: mandag 4 mars

  Neste Sambandsmøte Øvelse: mandag 4 mars Sett av Mandag 4 mars til NVIS HF-øvelse. Mandag 4. mars er det tid for SOØ å trene litt igjen.Denne gangen er det bruk av HF og NVIS bølgeutbredelse som står på programmet. Her har dere forhåndsinformasjon slik at dere kan se litt på det teoretiske før vi klinker i gang med treningen.saken er oppdatert.

  Les mer...
 • Repeateroversikt Osloregionen

  Sambandstjenesten gjennomførte 4 februar en omfattende test av repeaterne som er kjørbare fra Oslo og Øst politidistrikter. 10 radioamatører deltok og et av resultatene var en omfatttende gjennomgang av instillingene på egne radioer. Ut fra dette har vi nå fått en felles oppdatert frekvensoversikt med riktige subtoner på 2 m

  Les mer...
 • Stort oppmøte på sambandsmøte!

  Et tosifret antall amatører møtte på årets første sambandsmøte i SOØ. Årets terminliste ble satt opp i felleskap med et bredt utvalg av sambandsøvelser. Se aktivitetskalenderen for detaljer. Det ble også fremsatt en oppfordring til økt aktivitet på båndene:Kall CQ eller med deg QRV og lytt min 1 minutt på LA5OR, min en gang daglig ogalltid på vei til sambandsmøte. I tillegg på LA8CR,LA9XR og 242. Lykke til!

  Les mer...