Referat fra medlemsmøte onsdag 14. sept. 2016 – Speiding og amatørradio

14092016 Intro 6csaTemaet denne kvelden var Speiding og Amatørradio LA5FRA Paul ble forhindret, men hadde fått LA6CSA Pål til å steppe inn og holde foredraget.  og han vil ta for seg temaet amatør-radio og speiding denne kvelden !

Møtet ble åpnet av formannen LA4GF, som startet med å fortelle litt om NRRL’s nye kampanje for å rekruttere flere medlemmer.

 Amatørradio og speidere ved LA6CSA Pål

Møtet ble åpnet av formannen LA4GF som innledningsvis orienterte om NRRL sin rekrutteringskampanje som vil gå i perioden 1. september til og med 31. desember 2016. For hvert medlem som verves, og som betaler kontingenten til NRRL innen 10 januar 2017, får gruppene refundert et beløp tilsvarende:
• årets kontingent (halv kontingent for juniorer) for de første 8 vervede medlemmer
• halv kontingent for 9 og flere vervede medlemmer
NRRL vil gå igjennom registeringen av nye medlemmer i verveperioden mot slutten av januar og avsette beløpet i regnskapet per 31.12.2016 samt refundere gruppene tidlig i 2017.
For å stimulere til øket kursvirksomhet i gruppene gjelder ordningen også kursdeltakere som blir medlemmer av NRRL og innbetaler kontingenten innen gitte tidsfrist. Totalt refusjonsbeløp begrenser seg til avsatte midler i budsjett 2016.

Så ble ordet gitt til LA6CSA Pål (LA6CSA) som var stand inn for Paul (LA5FRA) som var forhindret til å møte. Speiderbevegelsen ble grunnlagt av Robert Baden Powell i 1907. Målsettingen var opprinnelig fysisk og god oppdagelse for unge gutter. Han la vekt på at alle skulle være like og uansett om du var rik eller fattig. For å utjevne forskjellene skulle alle være likt kledd.
Det finnes to parallelle organisasjoner WOSM for gutter og WAGGS for jenter. Begge er organisert i speidernes fellesorganisasjon, som igjen deler virksomheten inn i to forbund, Norges Speiderforbund og KFUK / KFUM speiderne.
Den 3. helgen i oktober 2016 arrangeres JOTA (jamboree on the air) for 59. gang.
Målsettingen er:
• La speiderne få lov til å snakke i radio, men det er radioamatørene som oppretter og avslutter forbindelsen.
• La speiderne få kontakt med andre speidere
• Vi se frem radioutstyret og forklare hvordan det virker.
• Korrekt oppførsel på lufta
• Bli kjent med det fonetiske alfabet.
• Å opprette forbindelser som begge parter har glede av
Oslogruppen (LA4O) samarbeider med Fagerstrand speiderne under Jota og Jernsbråten speiderhytte benyttes som base.
Jota er ingen contest. Men alle som deltar og sender inn rapport til Amatørradio er med i trekningen av flotte premier sponset av NRRL og Speider-Sport.

Mer info finnes her:
• Amatør radio nr. 4 – 2016
• www.jotajoti.no
• www.jotajoti.org
• www.kmsspeiderne.no
• www.speiding.no

Takk Pål, vi høres under Jota i slutten av oktober.

Jan LA3PK

14092016 QRGspeiding 6csa 

JOTA 5fra 2016