Inntrykk og informasjon fra medlemsmøtet Onsdag 7. desember 2016

Årets siste ordinære medlemsmøte hadde flere poster på programmet.

Først ut var Oslo-gruppens repeater-manager LB)GE Trond som skulle orientere om den nye “3 modes” repeateren som nå er i drift på Grefenkollen.
Deretter fikk flere av gruppens medlemmer sin velfortjente takk, for innsatsen under EYAC 2016 i sommer !
Kvelden startet tradisjonen tro med utvidet bevertning med masse gode kaker og selvfølgelig kaffe !

Informasjon om den nye installasjon på LA7OR Grefsenkollen v/ LB9GE Trond.

Trond orientyerte om mulightene med repeateren og gikk igjennom hva som skal til for å bruke de forskjellige “modes”

LA7OR Oslo Grefsenkollen 70cm repeater opererer på frekvensene:
434.775/432.775 MHz (70 cm kanal RU-382)

Lokator: JO59JW – 370 moh

Repeater: Yaesu DR-1XE.
Kavitetsfilter: IK-Telekom Duplexer DPRE4-6UL
Logikk: DR-1XE + UDRC kort på raspberry PI med “G4KLX”.

Hengtid: Så nær 0(null) som mulig.
Timeout: 3 min.!

Trimode repeater:
FMnarrow, Tonestyring DCS=023 inn og ut i normal modus.
C4FM FDMA(Yaesu Digital Voice), ingen DSQ.
D-Star(JARL Digital Voice), RPT1: LA7OR B , RPT2: LA7OR G .

Radioer som har DR modus.
Use repeater / use reflector.

UR-feltet. CQCQCQ Moderne >> CQCQCQ Use Repeater / Use reflector.

CCS7/DMR LB9GE=2420004

Det anbefales sterkt å programmere egen radio for BCLO(Busy Channel Lockout). Det vil si at du ikke skal få nøklet egen radio mot repeater dersom denne er opptatt. Dette for å unngå å overkjøre andres QSO på andre mode.

Obs 1: Pr. dags dato er denne repeateren Standalone.
Dvs. at det er ikke skutt IP nettverk til siten ennå.

Obs 2: Wires-X: LB9GE’s node skyter mot LA7OR, slik at det vil være mulig å teste ut Wires-X Digital på LA7OR.

Takk til Trond for fin orientering – da er det bare å stille inn radioene og sette igang, Trond tar gjerne imot rapporter !

Takk for innstatsen under EYAC 2016
LA1KP tok så ordet og delte ut diplomer og en liten gave i form av konfekt-eske til de av gruppens medlemmer som gjorde en kjempeinnsats som funksjonærer i forbindelse med EYAC 2016. 

Gruppens medlemmer som deltok som frivillige disse dagene var:

LA4GF   Frode – formann
LA3PK   Jan Helge – Kasserer
LB7ZG   Bjørn – sekretær
LB1LG   Ronny – Styremedlem og YL Karin
LA4PGA Trond – Sambandsmanager
LA1SP    Hans Peter
LA2DL   Gudmund
LA3ST   Stein
LA5OQ   Christian og XYL Hege
LA6XI    Knut
LA5OM Steinar var med i arrangementskomiteen med ansvar for det tekniske
LA1KP  Øivind  var med som leder av arrangementskomiteen

de
LA1KP Øivind