Referat fra medlemsmøte Onsdag 23. november 2016 – Nye strøm-målere ved Ragnar Maalen-Johansen fra Hafslund

Referatet fra medlemsmøtet er oppdatert med informasjon om jordfeilbrytere.

Møtet ble åpnet av viseformannen LA1KP Øivind, som orienterte om den nye LA7OR repeateren på Grefsen som støtter:

FMNarrow subtone system DCS 023 (ikke ctcss).
C4FM Yaesu Digital Voice (ikke DSQL)
D-Star Digital Voice (rpt1:LA7OR**B , rpt2:LA7OR**G)
Nytt filter er kjøpt inn fra Finland.

Foreløpig er det ikke etablert med noen gateway men alternative løsninger under utredning.

(Referatet under er oppdatert 8. des 2016)

23112016 Ragnar Maalen JohansenRadioløsning i nye el-målere v/ Ragnar Maalen-Johansen, Hafslund.
Kveldens foredragsholder var Ragnar Maalen-Johansen fra Hafslund nett som orienterte om de nye fjernavlesningsmålerne som nå distribueres.

Målerne sender i båndet 868 –875,6 MHz. Nettverket er selvkonfigurerende for kommunikasjonsruter mellom slaver (endepunkt/ ruterpunkt) og master. Fra master til sentralsystem kommuniseres det via mobilnettet (2G, 3G og 4G) eller Ethernet. Kommunikasjonssystemet består av WAN (WideArea Network), NAN (NeighborhoodArea Network) og HAN (Home Area Network) kommunikasjon med mulighet for å benytte forskjellige kommunikasjonsalternativer.

•WAN benytter 2G/3G/4G over mobilnett. (Det brukes abonnement med roaming hvor både Telenor og Netcom sine mobilnett benyttes)
•NAN kommunikasjon foregår over Aidon RF nettverk  (868-875.6 MHz) på et lisensfritt ISM bånd.
•HAN/Lokal HAN kommunikasjon inkluderer trådbasert MBUS med muligheter for å levere en-veis kommunikasjon til hjemmet.

Frekvensbåndet 870–875,6 MHz tillates brukt til måleutstyr. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p. med en maksimal sendetid på 2,5 prosent og bruk av APC (Adaptive Power Control) (automatisk kontroll av signalstyrke). Maksimal okkupert båndbredde er 200 kHz. Måleutstyr omfatter ulike typer sensorer for måling av vann, gass, elektrisitet, meteorologi, forurensning, allergener i miljøet, elektromagnetisk forurensning, samt kontrollutstyr til trafikkdirigering med mer.

For nettverkskonsentrator (Network Relay Points) i urbane og rurale nettverk gjelder tillatt sendetid opp til 10 prosent under forutsetning av bruk av APC og “lytt før tale-mekanisme”. I tillegg er det krav om enten bruk av andre interferensreduserende tiltak som beskrevet i harmoniserte standarder eller koordinering i geografiske områder med høy konsentrasjon av slike nettverk.

23112016 Aidon målerMålerne koster noen tusenlapper hver, men det forventes at investeringene forsvares med mer effektiv drift. Har man solceller på taket kan overskuddsstrøm kanaliseres tilbake til nettet. Hafslund har i dag utplassert 60.000 målere av totalt 700.000 som skal være installert i løpet av 2019. Det forventes en utplasseringstakt på 1000 målere per dag fremover. Målerne sender i dag ut signaler en gang i timen og man ser for seg en «real time» løsning på sikt.

Stor vekt er lagt ned på design av nettverket, og sikkerheten er satt i høysetet.
Dataene sendes kryptert og det utstedes en feilmelding dersom en skulle prøve å åpne en boks for å evt. jukse med dataene. Systemet detekterer også jordfeil og indikerer hvor problemet ligger. 

Systemet har funksjoner for jordfeildeteksjon og vil derfor bidra til nødvendig informasjon for å kunne finne og fjerne jordfeil i større grad enn hva man klarer i dag. Men denne funksjonen gir jo bare en alarm og er heller ikke like følsom for lave jordfeilstrømmer som en jordfeilbryter er.
En jordfeilbryter vil jo også gi en beskyttelse som ikke en alarm kan gi, nemlig ved at denne kobler ut feilen. Spesielt er det å anbefale bruk av kurssikringer som har innebygget jordfeilbryter. Da blir jo den spesifikke kursen som har jordfeil koblet ut, mens andre kurser fortsatt kan være i drift.

Så pga sikkerheten er det fortsatt viktig med jordfeilbrytere. Siden mange eldre anlegg ikke har jordfeilbrytere vil det være bra å få en funksjonen i måleren som avdekker jordfeil der det ikke er jordfeilbrytere, men aller helst bør jo anlegget oppgraderes med jordfeilbrytere!

Abonnentene får brev når det nærmer seg utskifting. Har en legeerklæring på at man ikke tåler stråling vil automatmåler ikke bli utplassert.

Foredraget var inspirerende og lagt på et teknisk nivå som passet tilhørerne.
Således var det god dialog med tilhørerne under seansen.

Stor takk til Ragnar som tok tid til å besøke oss.

Jan LA3PK

23112016 Nett Eavlesing