Referat fra medlemsmøte Onsdag 14. april 2010 – Radiostøy del 1 v/LA4QE Kjell

14042010 4QE bForedraget var ved LA4QE Kjell og hadde tittelen: Radiostøy bekjempelse og identifikasjon – Del 1

Møtet ble åpnet av kassereren Jan, LA3PK, og 27 personer hadde møtte opp.

Innledningsvis ble det meddelt at Oslogruppen er invitert til å delta i Raumerittet primo juni. Det er ønskelig at flest mulig deltar slik at vi får trening i å gjennomføre slike oppdrag. Kassereren hadde satt opp en plastkopp slik at gruppen kan få inn penger til utlegg for kaffe, kaker og brus. Hensikten er å minimere det budsjetterte underskuddet for 2010.

14042010a 4QEKveldens foredragsholder var Kjell LA4QE som behandlet forskjellige støytyper.
Han demonstrerte også hvorledes de forskjellige støykildene høres ut i praksis.
Bekymringsfullt er det at den europeiske CE merkingen gir dårlig beskyttelse for radioamatørene.
Her synes den amerikanske FCC godkjennelsen å være bedre. Positivt er det at plasmaskjermene er på vei ut da de trekker for mye strøm.

Det beste er å behandle støy ved kilden. Men det finnes bokser bla fra amerikanske MFJ som kan redusere støyen dersom de innstilles riktig.

Kjell påpekte at NRRL’s medlemmer ikke bør kontakte Post og Teletilsynet direkte men gå via EMC komiteen, som tar sikte på å bygge opp en informasjonsbank basert på innkommende henvendelser.

Dette var det første foredraget i en serie på 3. Vi takker Kjell for det interessante innlegget og ser frem til neste del.

Jan LA3PK, referent