Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 03. mars 2010 – Elektroniske QSL kort v/ LA3PK Jan

03032010 LA3PK QSL smlVår nye formann LA5FRA Paul åpnet møtet og ønsket de frammøtte velkommen. Han benyttet også ordet til å oppfordre medlemmene til å komme med forslag til møteprogram.

Ordet gikk deretter til LA4QE Kjell som har påtatt seg den viktige jobben som gruppens kurskoordinator. Det taes nå sikte på å få til et kurs iløpet av våren og ett i høstsemesteret. Det ligger liste i gruppelokalet hvor potensielle foredragsholdere kan skrive seg på. Kjell legger oppp til at hver av lærerene kan ta for seg et kapittel fra læreboken, på den måten blir det ikke så stor arbeidsbelastning på en eller to lærere.

03032010 la3pk qsl bDermed var det klart for kveldens foredragsholder LA3PK Jan, som skulle snakke om elektronisk QSL.

Jan startet opp med å fortelle om sitt eget papirbaserte QSL arkiv, basert på et smart skillekortsystem innkjøpt fra USA, før han gikk over til å presentere de to toneangivende systemene for elektronisk QSL vi har pr. idag.

E-QSL
og
Log book of the World (LoTW)

Jan tok for seg fordeler og ulemper ved de to systemene, og det ble vel rimlig klart at det er ARRL’s LoTW som har sikkerheten i forhold til autentisering mv. som skal til for å opprettholde den strenge kontrollen som
utøves for å få “status” diplomer som f.eks. DXCC.

E-QSL har foreløpig ikke det samme strenge systemet for verifisering av radioamatør og QSO’er, og vil derfor kunne være lettere å lure, for de som måtte være interessert i det.

Avslutningsvis viste Jan oss LoTW på direkten, og gikk i gjennom prosedyrer for registrering, opplasting av Logbøker og uthenting av statistikker som enkelt viser hvor mange gyldigeog bekreftede QSO’er man har for de forskjellige diplomene.

Foredraget ga et fint innblikk i framtidens QSL, selv om mange nok mener vi kommer til å ha papirbaserte QSL kort i mange år ennå.

Takk til Jan for fint foredrag.
03032010 la3pk qsl a

LA1KP