Nytt duplexfilter montert på LA5OR repeater

«Drift og Anleggsavdelingen» i Oslogruppen er meget aktive for tiden, gruppen har ervervet nye antenneplasseringer på Tryvann og Brannfjell som snart skal i drift, det er planlagt flytting av repeatere og LA9YKA Øyvind melder: Gruppens nyinnkjøpte IK Telecom DPRE4-6-2m duplexfilter ble lørdag 7.november montert på repeateren LA5OR som erstatning for Telewave TPRD 1554. Dette har forhåpentligvis bedret noe på følsomhet, men gruppens Diamond X5000 montert på endevegg av den gamle stasjonsbygningen er ikke optimal, vi håper at nye qth’r vil bedre dette vesentlig!

I tillegg har vi demontert utstyr fra tidligere «plass eier» på Brannfjell/Tryvann, utført spektrum målinger og antennemålinger både 2m/70cm på begge qth og fått erfaring med kraftig lokal bredbåndet støy i passbåndet på populære qth’er. Tidligere eier hadde benyttet Procom BPF 2/3-150 båndpassfilter på begge qth, disse er nå trimmet til henholdsvis 145,000MHz og 145,600MHz med nettverksanalysator i tilfelle det blir behov for disse til LA5OR.

«Støyteppet» i passbånd gjør at 70cm er ubrukelig på Brannfjell på vår tildelte antennehøyde, vi vil derfor starte med installasjon av LA7OR på Tryvann når bestilt Aerial AV1915-H-415FN2 dobbelt stacket dipol ankommer om «en stund». Antennen har strålingsdiagram som gjør den egnet i høyden for dekning også i sentrum. Vi har også Procom BPF 70/3 båndpassfilter som vil bli trimmet til 432,775MHz for bruk ved behov.

LA5OR er beredskapsrepeater for SOØ, det er viktig at LA7OR er velfungerende før vi starter flytting av LA5OR til Brannfjell. LA7OR vil da være ren FMN beredskapsrepeater inntil LA5OR er velfungerende igjen, andre modulasjonsformer vil bli mulig på et senere tidspunkt. Det er også bestilt en Procom CLX 2-3C/s 2m bredbånd antenne til Brannfjell.

Det er en stor fornøyelse å jobbe i team i Drift og Anleggsavdelingen!

73, de LA9YKA Øyvind2

 

FØR: Telewave filter, på veggen bestående av 4 runde kanner             NÅ: IK-Telecom, det firkantete filteret på racket, bestående av 6 kanner