Den “nye” radio’en på LA5OR er nå satt idrift.

4o log SmlKvelden den 21. juni 2016 ble “den nye” LA5OR satt i ordinær drift på Tryvann. Dette etter at LA1SN, Tore hadde optimalisert alle parametre. 
Dette er en ren FM smalbånd repeater med 110,9Hz inn/ut.
Dette er en repeater av fabrikat Tait, og altså en kommersiell repeater bygget og konstruert for å tåle store påtrykk av HF fra andre sendere i nærheten.

Yaesu repeateren med “system fusion” vil bli rekonfigurert og plassert på Grefenkollen som 70 cm repeater.

Tryvann LA5OR ikurven 2007