VIKTIG MELDING! Ny subtone på Tryvannsrepeateren, LA5OR

18.01.2023. Drifts- og anleggsavdelingen i Oslogruppen ved LA6PBA Lars melder:
Subtonen på LA5OR er nå endret til CTCSS 123,0 Hz.
Du må endre dette på din transceiver. Følsomheten på LA5OR er også noe forbedret.