Lisenskurs

For å bli radioamatør kreves det at du avlegger en lisensprøve. Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som godkjenner prøven og som utsteder lisensen.

I Oslogruppen av NRRL utdanner vi nye radioamatører. Hver høst i slutten av august starter et 14 ukers lisenskurs hvor vi tilbyr undervisning i klasserom og på nett, som leder frem til skriftlig tentamen og eksamen. Læreboken som benyttes er Veien til internasjonal radioamatørlisens.

Ønsker du mer informasjon om kurs hos oss, fyll ut skjemaet nedenfor: