Inntrykk fra Juleavslutningen Onsdag 22. desember 2010

22122010 avslut smlGod bevertning og godt frammøte denne førjuls-onsdagen
Godt fram-møte og god stemning på årets juleavslutning, som hedde utmerket beverting med varme pølser, samt et godt utvalg av kaker og selvfølgelig kaffe.

 

Vi takker LA5YSA Mette og LA8JMA Helga for god innsats.

LA4VRA Rune har sendt oss endel bilder:

22122010 bilde 027

Formannen ønsker velkommen !

 

22122010 bilde 030

Mette forsyner sultne karer

 

22122010 bilde 041

Utlodding med mange gevinster var det også 

 

22122010 bilde 015

LB6YD Gaute bidrar med indretjeneste