Referat fra medlemsmøte Onsdag 10. november 2010 – Støy Del 3 v/ LA4QE Kjell

Formannen Paul innledet møtet og oppsummerte retningslinjene for bruk av kallesignalet LM11SKI

· Tillatelsen gjelder alle bånd, også UHF/VHF, i perioden 01.02-31.03 2011.

· All operasjon skal foregå i Oslo med omegn, men remote kjøring tillates ikke.

· Det settes opp en kjøreliste der hver operatør blir ansvarlig for en eller flere dager.

· Det skal føres logg, og hver amatør må fylle ut sine egne QSL kort.

10112010 4qe sml

Deretter ble ordet gitt til kveldens foredragsholder LA4QE Kjell.

Dette var det tredje foredraget i en serie på 3. Del 1 omhandler forstyrrelser fra omgivelsene, del2 behandlet støy som radioamatørene påfører andre, og nå til slutt oppsummering/diskujon. Spesielt merket vi oss at:

· CE merkingen pålegger leverandørene å produsere utstyr innen gitte normer. Man frykter imidlertid at enkelte leverandører produserer utstyr som ikke tilfredssteller kravene fullt ut. Det gis en klekkelig bot dersom slike tilfeller oppdages. Amerikanerne benytter FCC merking som medfører at alt utstyr skal testes og godkjennes før det får lov til å slippe inn på det amerikanske markedet.

· Noice blankernes effektivitet varierer veldig fra en transceiver til en annen. Enkelte blankere takler bredbånds støy mens andre kan være effektive mot tenningsstøy. Produsentene er i en dilemma når de skal fjerne deler av et signal samtidig som audio kvaliteten opprettholdes

· Dersom en jordledning blir lang i forhold til utstrålt bølgelende kan reaktanser oppstå, noe som igjen kan medføre innslag hos naboen. Her kan man sette inn en jordtuner, for eksempel MFJ 931, og tune opp jordforbindelsen tilsvarene opptuning av antennen.

· Vertikaler /ground plane antenner bør stå på bakken, ellers kan det oppstå problemer som beskrevet i avsnittet over.

· Kjell planlegger et foredrag om praktisk oppsett av antenne, så følg med.

Vi takker Oslogruppens eget leksikon Kjell for at han alltid velvillig stiller opp for å gi oss faglig påfyll.

73 de Jan LA3PK
(referent)

10112010 4QE