Medlemsmøte 10. april: Nasjonal Field Day 2024 ved LB6AJ Eskil

Formålet med Field Day er å styrke samarbeidet mellom norske radioamatører og gi trening i å operere portable stasjoner. Samtidig som Nasjonal Field Day i Norge, pågår tilsvarende konkurranser i andre land.

Kvelden vil bli tredelt:

  • Først går vi igjennom hva Field Day er, regler, poenggiving og mer. Dette vil være spesielt interessant for nye radioamatører, og de som ikke har vært med på Field Day tidligere.
  • Deretter ser vi på hva Oslogruppen har gjort tidligere, med hovedfokus på hvordan det ble gjennomført ved Trollvannstua i 2023.
  • Og avslutningsvis diskuterer vi sammen hvilke mål Oslogruppen skal ha for Field Day 2024.

Alle medlemmer av Oslogruppen oppfordres til å delta, spesielt på den siste delen av kvelden.

Dørene åpner kl. 18.30 på Rommen og møtet starter kl. 19.30. Du kan også delta via Zoom

Velkommen!

Field Day 2023 Grefsenkollen
Opprigg ved Trollvann/Grefsenkollen 2023. Foto: LB6AJ
Field Day 2023 Grefsenkollen
Operatørene i gang ved Trollvann/Grefsenkollen 2023. Foto: LB8IH
Field Day 2023 Grefsenkollen
The crew – Trollvann/Grefsenkollen 2023. Foto: LA4VD XYL

Foto på forsiden: LA-M160493