Onsdag 25. august 1999 – Referat fra NRRL’s generalforsamling

I følge tradisjonen starter Oslogruppen alltid første møte etter ferien med å referere fra NRRL’s generalforsamling. Som formann og deltager på årets generalforsamling påtok LA2QDA seg oppgaven, men det kom innspill også fra flere av de andre som var tilstede i Horten.

Selve referatet fra generalforsamlingen blir offentliggjort i sin helhet senere, så en skal ikke gå nærmere inn på det her. Det som opptok mesteparten av tiden på dette gruppemøtet, var den diskusjon som utspant seg rundt Oslogruppens forslag til forhånds-stemmegiving.

Det kom nemlig frem på generalforsamlingen at den påståtte protesten fra Trondheim slett ikke var noen protest i det hele tatt. Det var denne “protesten” som lå til grunn for at Hovedstyret høsten  -98 ulovlig satte vedtaket om forhåndsstemmer tilside. Dette var også grunnen til at forslaget kom opp igjen i år. Hadde vi fått vite dette tidligere, hadde nok Oslogruppen reagert på en helt annen måte.

Diskusjonen sto også høyt om måten LA3ST ble avvist på, da han ville fremme et subsidiært forslag. Han annonserte allerede under innledningen at han hadde et subsidiært forslag som kunne være aktuelt. Presidenten nektet ham å fremføre dette forslaget under henvisning til at “strek for talerlisten” var satt. Ikke desto mindre unnlot ikke Presidenten selv å komme med et sterkt sluttinnlegg til tross for at “strek var satt”.

Samtlige tilstedeværende reagerte meget sterkt på denne fremgangsmåten, og mange mente gruppen burde komme med en reaksjon overfor Hovedstyret. Eventuelle reaksjonsformer ble diskutert, men en ble enig om å roe ned hele saken og se litt an hva organisasjonskomiteen kommer frem til.

Neste generalforsamling arrangeres av Nedre Romeriksgruppen og er foreslått på enten Olavsgård eller i Hurdal. Dette betyr at reiseveien for Oslogruppens medlemmer ikke blir avskrekkende, men det er jo et åpent spørsmål om interessen er like stor fortsatt……..

73 de 
Oddvar