Onsdag 17. november 1999 – Teknologisk omsorg v/LA1KP Øivind

Det har i de senere årene kommet en rekke hjelpemidler på markedet når det gjelder omsorgsvirksomheten. De fleste eldre vil i dag gjerne bo hjemme så lenge som mulig, og da er det en dyd av nødvendighet at de skal ha en viss mulighet for å komme i kontakt med omverdenen dersom det skulle oppstå en akuttsituasjon. Øivind, som til daglig steller med slike ting, redegjorde for dette, både når det gjelder behov og muligheter. Som på så mange andre områder er det snart bare fantasien som setter begrensninger.

Det er jo heller ikke bare i hjemmene det installeres slikt utstyr. Det gjelder både omsorgsboliger og pleieinstitusjoner. Øivind viste frem forskjellige trygghetstelefoner med alarmknapper og automatisk oppringning til alarmsentral. Telefonapparatene var høyttalende utgaver med tanke på to-veis kommunikasjon der for eksempel beboeren hadde falt og skadet seg og ikke kunne rekke frem til telefonen. For å varsle i slike tilfeller blir brukt såkalte smykkesendere, knapper festet rundt håndleddet eller i snor rundt halsen. Disse smykkesenderne er radiobaserte.  Telefonene kunne også tilkobles annet utstyr, for eksempel brannvarsler, ”dør åpen”-varsler, fall-alarm, epilepsi-alarm og liknende. Utstyret hadde også mange forskjellige muligheter for å varsle f.eks. ved dårlig batteri, hvis enkelt funksjoner ikke ble brukt i løpet av en viss tid eller lignende.

Alle disse hjelpemidlene som finnes kan selvfølgelig ikke erstatte menneskelig omsorg, men de er et meget godt ekstra tilskudd i så måte, og vil ofte frigi tid slik at pleierne kan bruke tiden på menneskelig kontakt.

Det ble stilt en rekke spørsmål til Øivind, og temaet var tydelig interessant. Det var 28 medlemmer tilstede.

LA2QDA