Referat fra medlemsmøte Onsdag 28. oktober 2015

NKOM logo smlDenne Onsdagen var vi så heldige å få besøk fra seksjon for frekvenskontroll i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – Frekvenskontrollen ( tidligere Post og Teletilsynet ) kom på besøk og holdt foredrag denne Onsdagen. Mats Møller Bæren fra NKOM hadde med seg både peilebil og portable måleinstumenter, så dette ble en kjempeinteressant kveld.

 

 

Nasjonal kommunikasjons myndighet, frekvenskontrollen v/overing. Mats Møller Bæren

Medlemsmøtet ble åpnet av viseformannen Øivind LA1KP.

Han henviste til sambandsmøte mandag førstkommende der alle er velkomne.
Deretter minnet han om årets julebord som går av stabelen 4. desember. Påmelding til Kåre LA8FC

LA6XI Knut leste deretter noen minne ord om Oslogruppens medlem LA4JJ som gikk silent key 9 okt.

Denne onsdagen hadde vi fått besøk av Mats Møller Bæren i Frekvenskontrollen på Ski.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er delt inn i marked, frekvens og nett.
Frekvensavdelingen er igjen delt inn i kringkasting, mobile tjenester og frekvenskontroll.

Det ble påpekt at frekvenser er en begrenset ressurs og at frekvenser skiller tjenester og kanaler.
To brukere nær hverandre i frekvensspekteret kan forårsake forstyrrelser (interferens).

Ekomlovens paragraf 6.2 påpeker at frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret ikke kan tas i bruk uten at det foreligger tillatelse fra myndighetene.
Ekomlovens paragref 10.1 angir videre at myndighetene skal føre tilsyn med at krav fastsatt i, eller i medhold av loven, er oppfylt.

Noen av frekvenskontrollens oppgaver er:

· Tilsyn med frekvenstillatelser

· Håndtere forstyrrelser av radio, TV, samband med mer

· Utstyrskontroll, kabel TV med mer

· Dekningsmålinger, eksempelvis DAB radio

· Bistand til HRS, politi og nødetater

· Tekniske studier

· Måling av stråling

· Kontakt med publikum

Deretter fulgte en lang meningsutveksling der en rekke sentrale tema ble belyst.
Herunder plasma TV., støy problematikk og bredbånd over kraftlinjer.

Det er svært sjelden så mange har sittet stille så lenge på et møte i Oslogruppen.

Over 30 personer møtte opp denne kvelden.

Stor takk til Mats!

-3pk

Oslogruppen holder deg oppdatert i tiden