Referat fra medlemsmøte Onsdag 25. november 2015

Trunked 29112015

LB1LG Ronny fortalte om “trunked” radio denne ondagskvelden. Ronny har arbeidet med slik radio-teknologi i mange år og fulgt utviklingen nøye.

Foredraget «Trunket radio – fra analog til digital» beskrev historien for utviklingen av teknologien i slutten av 1980 årene som var nødvendig for en effektiv utnyttelse begrensede frekvensressurser. Trunket radio er definert som “The Automatic and Dynamic Allocation of a Small Number of Channels among a Large Number of Radio Users”. Her kan man sammenligne teknologien med postkontorenes innføring av kølappsystemet for å utnytte alle lukene.

Kølappmaskinen kan man si er kontrollkanal som fordeler kanalene til den som har behov.
Dagens beste tilgjengelig teknologi for talekommunikasjon er TETRA (TErrestrial Trunked Radio) som også benyttes i Nødnettet som opererer i 380-390 MHz båndet og er nylig ferdig utbygget i hele Norge. Utbygger er Motorola. Nettet eies av DNK (Direktoratet for Nødkommunikasjon) på vegne av den Norske stat.

TETRA bærebølge på 25 Khz båndbredde har 4 digitale tidsluker, herav 1 kontrollkanal. Det er derfor begrenset med datakapasitet i TETRA, brukes 4 tidsluker kan en få opptil 12 kbps. I nødnett blir flere av basestasjonene utstyrt med en ekstra TETRA datakanal (TEDS) som også muliggjør lavoppløselig videooverføring, her kan datahastighet komme opp i «hele» 90 kbps. Teknologien TETRA ble beskrevet uten å «dykke» for langt ned i tidslukene.

Videre ble det beskrevet hvordan TETRA radioterminaler beveger seg i radionettet og bla. hvordan sendereffekt justeres iht. mottatt signalstyrke.
Funksjonalitet som gateway fra Nødnett til simpleks og repeater på simpleks ble beskrevet. Dette er teknologi som eksempel GSM ikke har. LTE 700 MHz som muligens kan bli neste generasjons Nødnett har enda ikke standardisert gruppesamtaler eller simplekstjenester.
Hvilke posisjoneringsdata fra Nødnett som kan leveres til eksterne kartservere ble beskrevet, Nå tilrettelegges det for at bla. frivillige organisasjoner skal kunne motta data fra egne radioterminaler.