Inntrykk fra Generalforsamling 6. mars 2024

Kravene til gjennomføring generalforsamlingen er beskrevet i §7. Her er programmet definert, og her finner vi også kravet om at minimum 10% av medlemmene må være tilstede for at vi skal være beslutningsdyktige. Oslogruppen har 225 medlemmer, så vi måtte være minimum 23 deltagere. Dette har vært spennende i mange år, men etter at vi også åpnet for deltagelse via Zoom har vi hatt god margin. Årets generalforsamling trakk 23 til Rommen og 10 via Zoom, så det gikk fint denne gangen også.

Formannen LB8IH Fredrik tok forsamlingen gjennom styrets årsrapport, kasserer LA3PK Jan Helge gikk mer detaljert gjennom regnskap og budsjettforslag for 2024 og revisor LA3ST Stein leste revisors beretning. Forsamlingen hadde ingen innvendinger til styrets forslag og godkjente det hele. Deretter ble valgkomiteens forslag til nytt styre, revisorer og valgkomite godkjent av de tilstedeværende ved akklamasjon.

Formannen overrakte blomster til avtroppende kasserer LA3PK Jan Helge og takket for hans 14 år(!) lange innsats i styret, takket alle fremmøtte og avsluttet generalforsamlingen. Referat i QST-Oslo #2 sendes til alle medlemmer via Posten.

Mange av de tilstedeværende minglet deretter en god stund i klubblokalene, tok for seg av kakerestene og hadde hyggelige samtaler med gamle og nye radiovenner.

Dette ble nok en givende og trivelig kveld i Oslogruppen!

LB8IH Fredrik
Formann