Møtereferat fra åpent APRS møte i Oslogruppen Mandag 14. januar 2002

Åpent APRS møte i Oslogruppen

Dette åpne APRS møtet samlet i overkant av 40 deltagere. Et så godt frammøte viser at APRS er et tema som fenger for tiden. At vi hadde besøkende helt fra Trondheim i tillegg til folk fra bl.a. Hvaler, Grenland og Hadeland, beviser også at radioamatører fortsatt kan lokkes ut av shacken, bare temaet er interessant nok.

APRS 14012002ALA1KP åpnet møtet og ønsket de frammøtte velkommen. Deretter ble ordet gitt til LA6WW Hans som gikk gjennom riktig APRS oppsett for programmet UI-view. Ved å observere trafikken på APRS nettet over tid har Hans lært seg mye om hvorledes trafikken rutes, og kunne komme med mange anbefalinger til oppsett for å redusere unødig mye retransmisjon av pakker.  Gjennomgangen ble foretatt med visning av “live” APRS trafikk via videoprosjektor, så selv om gruppelokalet var helt fullt ble vel bildet såpass stort at alle kunne følge med.

LA9NT Anders ledet debatten rundt hvorledes nodenettet best kan bygges ut, og det var vel etterhvert en generell enighet om at vi trenger noder som er høyt og godt plassert, men at det også bør fokuseres på lokale noder som gir god dekning med håndapparater i f.eks. bysentra.

Trafikken fra stasjoner langt unna (Sverige, Danmark Tyskland etc) bør også begrenses.

For å kunne håndtere den raskt voksende trafikken på den ene frekvensen vi benytter til APRS er det viktig at alle går igjennom sitt eget oppsett og f.eks. ikke sender beacon fra fast stasjon hele tiden. Kanskje ca. hver time holder. Flere detaljer rundt anbefalt oppsett av programvare og utbygging av noder kommer på de norske APRS hjemmesidene.

Vi fikk også tid til en orientering om I-gate, litt om APRS fra satellitt og litt om kart.

Dessverre går tiden en slik kveld så alt for fort, det er mange områder å diskutere og mye lære.

Dersom det blir arrangert flere slike åpne APRS møter, noe det tydeligvis er stemning for, bør man antagelig prøve å dele opp programmet i flere “bolker”.

Dersom deltagelsen er like stor som til dette møtet, kunne man f.eks. arrangere møtet på en Lørdag, slik at vi fikk mer tid til å diskutere konkrete emner.

APRS14012002B

LA6WW Hans klargjør sin APRS presentasjon, som bl.a. benyttet “live” APRS data på storskjerm

APRS14012002C

LC3ZBT Espen viser fram sitt portable APRS utstyr, med 2/70 rig m/innebygget TNC, GPS mottaker og PDA med kartvisning.

 

Tekst og foto: LA1KP Øivind