Nytt fra styret 29. april 2014 – QST – Oslo nr 2-2014 På vei ut til medlemmene

Nok en fyldig publikasjon er på vei ut til gruppens medlemmer !

Husk denne utsendelsen inneholder også betalingsblankett for kontingent !
Betal i tide så unngår vi ekstra kostnader og arbeid med purring.

forside qst2 2014