Velkommen til foredrag om batterier ved LA7XQ Steinar onsdag 28. november kl 19.00

Oslogruppen og LA7XQ Steinar ønsker velkommen til et dypdykk om batterier 21.11 og 28.11: «Litt fysikk, litt kjemi, mest batteri» – bakgrunn, nomenklatur, lading og bruk av ulike moderne batterier.

Vi starter foredraget begge dager kl 19.00 (sharp)!

Radio og batterier er noe alle radioamatører har et forhold til og det finnes som kjent et stort utvalg av ulike batterier. Over to kvelder, onsdag 21. november kl 19.00 og 28. november kl. 19.00, kan du lære mer om batterier generelt og bli kjent med forskjellen på de ulike batteritypene; vekt, lading, pris, størrelse, velge rett batteri ved behov, redusert kapasitet ved lave temperaturer osv. 

Kveld 1 snakker Steinar litt om de bakenforliggende grunnleggende fysikk- og kjemi egenskapene i batteri substrater og valg av batterimaterialer ut fra fysikk parametre. Ulike batteri typer og oppbygging. Hvordan forstå nomenklatur og datablad fra batteriprodusenter: produsenter oppgir i høyst ulike batteridata, noen ganger i Wt, mAh, kW, columb, 4S, 4SP, 2S3.7 osv. Hva betyr disse og hvordan kan man kryssberegne fra den ene til den annen ut fra disse og annen nomenklatur oppgitt til å gjøre egne strøm/spennings- og effekt terskelberegninger, serie og parallelkople for å dimensjonere sitt batteribehov etc.

Kveld 2 blir en fortsettelse av kveld 1 og i tillegg mer om praktisk tilnærmelse av ulike batteriers egnethet, faremomenter og anvendelse. Balansering av celler. Lade- og utladningsproblematikk/overvåkning. Lading/utladningkurver, litt utstyr for hjemmebruk, balansering av celler og hvorfor, terskelsikring, samt en kort presentasjon til slutt hvor batteriforskningen står i dag (i Norge og utlandet) og hva som snart kan forventes satt i produksjon som vi i dag finner på lab. Steinar vil også vise og demonstrere endel batterityper og diverse ladeutstyr.

Velkommen til Oslogruppen onsdag 21. og 28. november, vi starter kl 19.00 begge dager!