Nytt vellykket sambandsoppdrag gjennomført – Offshore Grand Prix – Oslo

4o log SmlOslogruppen gjennomførte nok et vellykket sambandsoppdrag med APRS i helgen 10 – 12 august.
I forbindelse med offshore Grand Prix i Oslo, gjennomførte Oslogruppen APRS posisjoneringsoppdrag. Oppdraget gikk ut på å vise posisjoner for 5 rescue-båter, slik at racecontrol har oversikt over hvor deres dykkerbåter befinner seg til enhver tid. Posisjoneringen letter arbeidet med race control’s samband betraktelig, da de slipper å “spørre” om båtenes posisjon.

Takket være forrige oppdrag hadde vi moderniserte APRS-enheter til disposisjon, disse fungerte upåklagelig.

Vi hadde 3 mann (LA2RNA,LA2GLA og LB9GE) fra Oslogruppen på plass i KNM Alta ved kai i Oslo som bistod med gjennomføring av oppdraget.

73 de
LB9GE Trond
Nåes på RU7(434.775)