Referat fra medlemsmøte 13 februar 2019 Batterier del III – fremtid v/ LA7XQ Steinar

Møtet ble åpnet av formannen Peter LA7WRA som minnet om Generalforsamlingen 27 februar der det er viktig at mange stiller for at Generalforsamlingen skal være gyldig i hht. lovene. Formannen fortalte også at Tryvanns repeateren LA5OR vil kunne være i bruk lørdag 16 feb. i forbindelse med Grenaderløpet på ski fra Nittedal til Asker.

Kveldens foredragsholder var Steinar LA7XQ som orienterte om fremtidig batteriteknologi.

Ved valg av batteri må en vurdere om det er behov for stor kapasitet i en begrenset periode (W/kg) eller ytelse over et lengre tidsrom (Wh/kg.)  Se figur 1. Eksempelvis kan kondensatorer betraktes som en batteritype med høy ytelse over et kort tidsintervall. I dag er litium batterier i forskjellige utgaver mye brukt.


Figur 1: Power density vs Energy density

Et batteri består av to elektroder, anode og katode samt et elektrode vandrings medium mellom disse:
Anoden: består av grafitt eller en krystallinsk form av carbon.
Katoden: består av Co, Mn, Ni, Al, Fe, eller Ti
Elektrolyttene: Væske eller gele

Blir et batteri overopphetet kan vi få termisk runaway som medfører at energien frigjøres ved en akselererende eksplosjon. Men vi snakker da gjerne om temperaturer over 150 grader C.


Termisk runaway

Det finnes i dag mange useriøse batterileverandører på markedet. Seriøse aktører er eksempelvis Panasonic, Sanyo, LG og Samsung. Trenden er at bilbatterier reduserer bruken av kobolt til fordel for nikkel for å få rimeligere batterier og øke sikkerheten. Det forskes i dag mer på batterier enn bilteknologi.


Markedsfordeling batterier

Det er stadig et ønske om å øke kapasiteten på LI-Ion celler, som kan gjøres ved

  • Å påtrykke et magnetisk felt. (Lite praktisk i biler)
  • Blande silisium inn i grafitten. Ulempen er her at anoden sveller

Som god fysiker brukte Steinar mye tid på å forklare fysikken bak de forskjellige alternativene, som blir for omfattende for dette referatet å gjengi.

Vi takker Steinar LA7XQ for seansen og verdsetter spesielt hans evne til å forklare komplisert fysikk for oss praktikere.

Jan LA3PK

Oslogruppen holder deg oppdatert i tiden!