Referat fra medlemsmøte Onsdag 09. november 2016 – Tilbakeblikk på DX-pedisjoner v/ LA1EE Einar

Denne Onsdagen hadde vi besøk av LA1EE Einar (3Y1EE) som viste bilder fra DX-pedisjonene til Peter 1. Øy Januar/Februar 1987, og til Bouvet øya Desember 1989/Jaunuar 1990. 
Bildene er digitalisert og satt sammen til 2 videoer av LA2GV Kåre (3Y2GV).

Møtet ble åpnet av viseformannen Øivind LA1KP.

Arbeidet med å erstatte 70 cm. repeateren på Grefsen er nå påbegynt, og det er bestilt nytt filter til denne. Repeateren vil settes opp i «3-mode» og formidle NFM/D-star/C4fm (fusion) trafikk.
Øivind minnet også om julebordet 2. des. og oppfordret flest mulige til å melde seg på her.

Denne gang hadde vi fått besøk av Einar LA1EE som viste lysbilder fra ekspedisjonene til og Peter 1 øya i 1987 og Bouvet i 1989/1990. De opprinnelige bildene er i ettertid blitt digitalisert av LA2GV Kåre.

Peter 1
Ekspedisjonen var arrangert I Polarinstituttets regi. Utgangpunktet var at båten «Aurora» skulle frakte Monica Christensen til sydpolen og at den ville få en ledig periode mens hun befant seg inne i isen. Denne ledige perioden ble utnyttet til å frakte radioamatørene til øya med avreise var fra New Zealand
Ideen til prosjektet ble unnfanget av LA DX Group der Einar var nestleder, og et stort apparat ble satt i gang. Hele 20 personer møtte opp på verkstedet til LA6VM for å klargjøre utstyret før utskipning.
Det ble kjørt mer enn 15 000 qso’s i perioden ekspedisjonen varte.

Bouvet
«Aurora» ble også benyttet denne gang, og ekspedisjonen varte i 2 uker, med avreise fra
Sør Amerika.

Som følge av gunstige avtaler med Norsk Polarinstitutt og støtte fra Northern California DX Foundation, ble ekspedisjonene gjennomført uten økonomiske tap.

Spesiell takk til Einar for lysbildefremvisningen, og til Kåre for digitaliseringen av bildene.

Jan LA3PK

09112016 Peter1 1987

 

09112016 Peter1 1987 LA1EE

LA1EE Einar 

09112016 Bouvet 89 90