Referat fra medlemsmøte Onsdag 26. oktober 2016 – Multi OP Contesting v/ LA5KO Roy

Viseformannen Øivind LA1KP ønsket velkommen.
Han orienterte om at det er kjøpt inn et Heil HC-7 headset til contest bruk og at det er innledet forhandlinger med NRRL om bedret tilgang til lokalene, før ordet gikk videre til kveldens foredragsholder.

Temaet for kveldens møte var Multi op contesting ved Roy LA5KO

LA5KO Roy prtrettRoy fikk lisens som 16 åring i 1970 og han har alltid vært interessert i contesting. Bygde opp et eget contest qth på Lista, som viste seg å ligge noe avsidesliggende til mhp fremskaffelse av operatører.
Han bor nå på Sundvollen utenfor Oslo. Roy er aktiv i LA contest club som er en samlende forening for amatører med spesiell interesse for contest kjøring. De vektlegger «fair play contesting» dvs. at overholdelse av contest regler og nasjonale effekt bestemmelser vektlegges.

Det som trengs for contest kjøring er:
• Tilgang til et topp QTH
• Penger til utsyr og installasjoner
• Gode operatører som kjenner til operasjonsteknikk, strategiene og propagasjoner.

For å oppnå visjonen må man være:
• Engasjerte, generøse og inkluderende
• Vel forberedt
• Ryddige
• Kunnskap og erfaringsbaserte

Målsettingen er å gi mange radioamatører grensesprengende moro med contest kjøring.
Som skal oppnås ved å drive en av verdens beste og aktive multi operatør contest-stasjoner.
Og ha gode signaler til alle verdenshjørner samt være forutsigbar og aktive på alle bånd i store contester.

Hva er motivasjonen for å drive med contest kjøring?
• Samleren ønsker å kjøre nye land / soner /prefixer
• Den kompetitive amatøren deltar for konkurransens skyld, vinne en klasse, få diplom, sette nye rekorder eller prøve ut nytt utsyr
• Den sosiale amatøren ønsker å gi andre poeng og delta sammen med andre
• Opplevelses søkeren ønsker å oppleve «RUN»

Roy har gjort omfattende analyser av sin egen og andres contest kjøring som ble presentert. Han la også frem en strategi både mhp valg av utstyr og operasjonsteknikk. Å presentere denne strategien kan betraktes som unfair i dette referatet samtidig som analyser og konklusjoner blir for omfattende / detaljerte ved denne anledning.

Contest QTH’et LA8W bygges nå opp. Utbyggingen skjer på en låve på gården Torp i Rakkestad, og det er også veldig god plass til store antenner fikk vi høre.

Innvendig er de stort sett ferdige med:
• Shack med plass til 6 monoband stasjoner og 12 operatør plasser.
• Teknisk rom for TX, PA’er og antenne switching.
• Verksted.
• Hvilerom med 3 køyesenger og 6 hvileplasser.

El installasjonene er under arbeid.

Fra tidligere står det oppe to master og nå settes det opp ytterligere to slik at det kan kjøres alle bånd samtidig med antenner i ulike retninger.
I tillegg leies våningshuset på gården med 3 soverom, kjøkken og bad.

Men dette er bare begynnelsen!

Roy presenterte omfattende planer for videre utbygning så følg med, her skjer det virkelig noe!
Kanskje det blir mulighet for en omvisning?

Tusen takk Roy, dette inspirerer også andre til contest kjøring.

Jan LA3PK

 

HK1NA contest stasjon LA5KO Rou

K3RL contest station LA5KO Roy

 

Internasjonalt kjente contest-stasjoner – Prosjektet til Roy og resten av gjengen er spennende – Vi gleder oss til fortsettelsen !